Kontakt

Akcja Internautów przeciwko pozbawianiu obywateli dostępu do sieci bez wyroku sądowego oraz przeciw łamaniu zasady neutralności Internetu

Borys Musielak (OSmedia)
E-mail: ue.kaleisum|syrob#ue.kaleisum|syrob
Tel: +48795158581
Blip: http://michuk.blip.pl
Twitter: http://twitter.com/michuk

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License